Omtaler

Af journalist Morten Dam i anledning af ferniseringen

 

En fotografisk "brokade"

 

Farum 29.10.2018

Brobygning er en kunst. Man kan bygge broer i træ, sten og stål eller med ord - og billeder! Broer forbinder os med hinanden på tværs af afstande. Både fysisk og i overført betydning.

Broer kan være små og undseelige eller gigantiske og imposante, men de er i alle tilfælde forbindelser.

Man kan bygge broer mellem landsdele, og man kan bygge broer mellem mennesker, f.eks. på en social platform.

Det var sådan, at to fotografer; nordjyden Inga Schmidt fra Hobro og falstringen Poul-Henrik Bergmann fra Bøtø, kom i forbindelse med hinanden. Med hver sit kamera satte de sig for med billeder at bygge bro mellem os og nogle af de mange broer, som binder Danmark sammen - kendte, mindre kendte og for nogen sikkert også helt ukendte broer.

Resultatet blev præsenteret lørdag den 29. september i Farum Kulturhus og kan ses der frem til den 4. november. Udstillingen præsenterer en række iøjnefaldende optagelser af broer i farverige, skæve og overraskende vinkler.

Fællesnævneren for billederne er, at de er optaget med kunstnerisk nerve og sans for form, detaljer og farver i kompositioner, som gør dem til fotokunst med invitation til at se broer som andet og mere end vante omgivelser og nyttige forbindelser.

Dét er også brobygning!